Condities en Algemene Voorwaarden

Algemeen

Fantasy Island Massage verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage behandeling te ondergaan. Fantasy Island Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.

Contra indicaties

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden.
Let wel, indien Fantasy Island Massage niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage.
Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis (bij open wonden), kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap.
Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Om optimaal te kunnen genieten van uw massage is het prettig om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.
Discretie, hygiëne en respect staat bij Fantasy Island Massage hoog in het vaandel. Fantasy Island Massage verwacht dat u daar zorg voor zal dragen. Er mogen geen opnames van onze massages gemaakt worden, tenzij Fantasy Island Massage daarvoor toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid
Fantasy Island Massage is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage die gegeven wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten die hieruit voortvloeien. Fantasy Island Massage is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Verantwoordelijkheden klant

De klant zal een geschikte (verwarmde) ruimte van minimaal 3×3 meter voor de massage ter beschikking stellen om de diensten uit te kunnen voeren.

GEEN INTIEM seksueel contact

Intiem seksueel contact is bij Fantasy Island Massage niet mogelijk. Begrijp ons niet verkeerd, natuurlijk mag u zich tijdens een massage opgewonden voelen. Met sensualiteit is niets mis, echter wij zijn masseurs en geen sekswerkers. Zolang u uw grenzen kent en de onze respecteert in ons werk is er niets aan de hand.

Annulering

Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. De aanbetaling wordt dan teruggestort.
Indien de massage binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd vervalt de aanbetaling en wordt deze niet teruggestort.
Fantasy Island Massage heeft het recht klanten te weigeren. Dit kan zonder opgaaf van reden.

Facturering en betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de klant na het maken van de afspraak 50% van het totaalbedrag over te maken op de bankrekening van Fantasy Island Massage.
Bij aanvang van de massage wordt de overige 50% contant aan de masseurs van Fantasy Island Massage betaald.